Loading...

Amaç Hayatı Kolaylaştırmak

TEKNOLOJİ

Bilgi üretebilmek ve bilgiyi değere dönüştürebilmek değişen Dünya’mızda zorunluluktur.


TEKNOLOJİTeknolojik ve ekonomik gelişmelerle lojistik hizmetlerin tanımı ve kapsamı yıllar içinde dönüşüm yaşamıştır. Genel olarak, üretim yerinden tüketim noktasına kadar ürünün akışını sağlayan faaliyetler bütünü olarak tanımlanan lojistik faaliyetler, belirli hedeflere veya piyasalara dönük mallar için gerekli olan taşıma, stok yönetimi ve sipariş işleme dahil birtakım işlemleri içerir. Bu işlemlerden bir kısmı, sipariş, tahsilat, danışmanlık, sigorta, gümrük yönetimi, montaj ve üretim tesisleri kurma, nakliye, depolama, pazarlama, bilgi akışı, müşteri hizmetleri, taşıyıcı seçimi, vb. şeklindedir.

Firmalar kendileri için özel yazılımlar sipariş vererek veya kendi bilgi işlem servislerini oluşturarak müşteri hizmetleri konusunda rekabet etmektedirler. Özellikle yoldaki yüklerin takibi konusunda radyo frekans (RF) ve uydu sistemleriyle çalışan firmalar, rekabet gücü yaratma konusunda duyarlı davranmaktadır. Firmalar, kullanılan uydu sistemleri ile sürücülerle elektronik ortamda yazışarak bağlantı kurmakta, sevkıyat, mesafe ve maliyetleri bilgisayar ortamında tespit edilmektedir. Müşteri ve müşterinin tedarikçileri ile İnternet tabanlı uygulamalar kullanarak elektronik ortamda bilgi transferi yaparak müşterilerine hizmet vermektedir.

Profesyonel Ar-Ge birimlerinin faaliyetleri

  • Bilimsel ve teknolojik alandaki belirsizlikleri açıklığa kavuşturmak amacıyla bilimsel ve teknik/teknolojik gelişmeler sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,
  • Üretime yönelik yeni yöntem, süreç ve işlemlerin araştırılması ve geliştirilmesi,
  • Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araç-gereçler, işlemler, sistemler oluşturmaya yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni tekniklerin üretilmesi,
  • Ürünlerin maliyetlerini düşürücü kalite standart ve performansı yükseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin araştırılması,
  • Özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri olarak sıralanabilir.Aklınıza bir sorumu var ?

LÜTFEN BİZİM İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ .


Bizden Haberler

    Twitter

    Galeri